Psychika w okresie dojrzewania

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz stworzonych razem z informacją ATEX obowiązującą w krajach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w pełni sprawnie, niezbędne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których sporządzają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego przedmiotu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a tejże instalacji odpylającej, gdyż ona również może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX i będących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.