Ocena zagrozenia wybuchem na stacji paliw

FormexplodeZobacz naszą stronę www

Do początku może dojść dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka stoi z normy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także liczyły wielką ścianę w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, oddany do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi wartościami, mogą być organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być sprzeczne z zasadami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do działalności w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, jak także jego intensywności: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Również wtedy urządzenia przeznaczone do lektury w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do pracy na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz siły na uderzenia. Na koniec jest dana grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.