Depresja a tarczyca

Depresja graniczy z każdym rokiem jeszcze liczniejszą miarę głów w jakimś wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak a dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Wiele spośród nich jest latami bez świadomości o chorobie, zaś część spośród nich walczy różnych metod walki spośród tym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

nllkCEAG nLLK 08036/36 N | GRUPA WOLFF

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą zawsze dla zwiększenia efektywności terapii powinno poprawiać się środkami farmakologicznymi. Wiele osób nie zdaje sobie sytuacje z obecnego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych również z zastosowaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby i okresu jej nasilenia, lekarz psychiatra decyduje o zabiegu jej przyjmowania. Leczenie farmakologiczne polecane stanowi nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tezy samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie działają na dane substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo głównie do końca życia pacjenta, zwykle w przypadku tzw. depresji endogennej. Osoba mająca na nawroty depresji pragnie być pod stałą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a jeszcze najlepiej potrafi ocenić postępy działania również ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ciemnych chwilach.